Obras de Carlos Casares en colaboración

Alá no noroeste __: unha cartografía literaria do Camiño en León / Álvaro Cunqueiro …, José María Merino …, John Rutherford, Suso de Toro, A. Franco Taboada, Manuel Rivas, Carlos Casares; coordinado por Javier Gómez-Montero e Luciano Rodríguez ; traducido por Xohán Xabier Baldomír … [et al.]. — León : Lobo Sapiens, 2010. — 372 p. ; 17 cm. — ISBN: 978-84-92438-11-2. — Bibliogr.: p. 369-372.
B. Xeral GA 47366

Allá en el noroeste __ una cartografía literaria del camino en León / Álvaro Cunqueiro, Luis Mateo Díez, Antonio Pereira, Antonio Colinas, Julio Llamazares, José María Merino, Antonio Gamoneda, E. Carro Celada, J.A. Martínez Reñones, Tomás Álvarez, E. Gil y Carrasco, Marifé Santiago, Leopoldo Panero, Raúl Guerra Garrido, Juan Carlos Mestre, Pedro G. Trapiello, John Rutherford, Suso de Toro, A. Franco Taboada, Manuel Rivas, Carlos Casares ; coordinado por Javier Gómez-Montero. — León : Lobo Sapiens, 2009. — 315 p. ; 24 cm. — ISBN: 978-84-92438-10-5. — Bibliogr.: p. 313-315.
B. Xeral GA 44206

O Antigo Café Moderno de Pontevedra / fotografía Xurxo Lobato ; textos Carlos Casares…[et al.]. — Pontevedra : Fundación Caixagalicia, 2001. — 369 p. : fot. ; 30 cm. — (Colección Galicia. Serie Historia e Antropoloxía). — ISBN: 84-95491-33-8. — Texto en galego, castelán e inglés
B. Xeral GA 33149

Anthology of Galician literature (1196-1981) = Antoloxía da literatura galega / edited by = edición de Jonathan Dunne ; [deseño de cuberta, Miguel Vigo]. — Santiago de Compostela; Vigo : Xunta de Galicia; Galaxia; Edicións Xerais de Galicia, 2010. — 341 p. : il. ; 24 cm. — ISBN: 978-84-453-4903-8 (Xunta) ; 978-84-9914-149-7 (Xerais) ; 978-84-9865-286-4 (Galaxia). — Textos en galego e tradución ao inglés. — VG. 416-2010
Ga 46496

Antoloxía da novela curta / introducción e selección Carlos Casares. — Vigo : Xerais, 1992. — 128 p. ; 20 cm. — (Narrativa (Edicións Xerais de Galicia) ; 88). — ISBN: 84-7154-746-5
Interc. Lugo Humanidades GAO.LT 24

Antoloxía da novela curta / introducción e selección, Carlos Casares ; [deseño portada, M. Janeiro]. — Vigo : Galaxia, 1990. — 128 p. ; 20 cm. — (Colección literaria (Galaxia). Narrativa ; 88). — ISBN: 84-7154-746-5. — Contén: O anarquista / Leandro Pita Romero. O filósofo de Tamarica / Xulián M. Magariños Negreira. Ladaíña / Alvaro María de las Casas. O vigairo / Xosé Filgueira Valverde
B. Xeral GA 5205

Antoloxía do conto galego de medo / [edición de] Silvia Gaspar. — Vigo : Galaxia, 1996. — 218 p ; 21 cm. — (Colección literaria (Galaxia) ; 139). — ISBN: 84-8288-035-7. — Contén: Os aparecidos / Antonio de la Iglesia. O xuramento / Uxío Carré Aldao. A luz da morte / Hipólita Muiño. A funesta bondade / Alfredo Canalejo. O medo / Xosé Filgueira Valverde. Sobre da morte de Bieito ; A luz en silencio ; Espanto de nenos / Rafael Dieste. Arximiro / Anxel Fole. O xogo da guerra / Carlos Casares. O lume novo / Paco Martín. Non sabía que doía tanto / Bieito Iglesias. Seis dedos / Xosé Miranda. Agardando polos morcegos / Marilar Aleixandre. Insomnio / Xelís de Toro. O baúl / Carlos Vila
B. Xeral GA 17639

Breogán’s lighthouse: an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos ; [introduction, Luciano Rodríguez Gómez, Manuel González González] . — 1ª . — London : Francis Boutle, 2010. — 654 p. ; 23 cm. — (Lesser used languages of Europe (Francis Boutle) ; 3). — ISBN: 978-1-903427-51-4. — Bibliogr.: p. 652-653. — Estudio en inglés e textos recopilados en galego e traducidos para o inglés
Ga 47526

Contos da xustiza / H. Monteagudo…[et al.]. — Vigo : Ir Indo, 1991. — 174 p. ; 21 cm. — ISBN: 84-7680-068-1. — Indice. — Contén: As leis, as letras e a lingua galega, breve ollada retrospectiva / Henrique Monteagudo. Far south / Xavier Alcalá. Conversa en Lugo / Darío Xohán Cabana. Recordo de Manolo Estremera, fiscal de paz / Carlos Casares. O meu defendido / Alfredo Conde. Otrosí digo / Paco Martín. As evidencias do tío Benigno / David Otero. Proceso a Don Nemesio Lapino Tecedor, membro desafecto do grupo de escolleitos, sorprendido en relación adulteriana con Encarnación Galván e reo confeso de prácticas eróticas con íncubos e súcubos / Xesús Rábade Paredes. Treboada no xuizo / Manuel Rivas. Así foi, doutor / Suso de Toro. As pérolas dos legaxos / Xoán Xosé Barreiro Prado. Manuel de Vilouta / Daniel García Ramos. Unha historia de amor / Victorino Gutierrez Aller. Unha cousa non ten que ver ca outra / Xoaquín Monteagudo. ¿Teño ou non teño razón? / Benito Montero Prego. Tracción animal / Orencio Pérez González. A testemuña falsa / Carlos Varela García
B. Xeral GA 18804

Unha Ducia de galegos / [entrevistas de] Víctor F. Freixanes . — 1ª ed. — Vigo : Galaxia, 1976. — 294 p : fot ; 21 cm. — ISBN: 84-7154-248-X
GA 14630

Doce gallegos / [entrevistas de] Victor Freixanes. — Barcelona : Plaza & Janés, 1979. — 302 p., 10 p. de lám. ; 19 cm. — ISBN: 84-01-37026-4
B. Xeral Ga 2002

Exposiciones por Galicia de escultura y pintura de Acisclo Manzano, José Luis de Dios, Manuel García Vázquez y Jaime Porto, 1964 / [textos, R. Otero Pedrayo, Antonio Tovar, Julio V. Gimeno, Carlos Casares]. — [Galicia : [s.n.], 1964] (Orense : Gráficas Tanco). — [12] p. : il. ; 15 x 18 cm. — Información tomada da cuberta. — Na última páxina: Exposiciones en Pontevedra, Lugo, Santiago, La Coruña, Vigo y Orense del 20 de octubre al 20 de diciembre de 1964.
B. Xeral GA.FOLL 363 19

Galicia : nai e señora = madre y señora = mother and lady / Basilio Losada, Xavier Rodríguez Baixeras, Carlos Casares; fotografías, Tono Arias; prólogo, Estro Montaña. — Vigo : Nigra Trea, 2002. — 301 p. : il. col. ; 35 cm. — (Colección Mayor (Nigratrea)). — ISBN: 84-95364-14-X. — Contén: Terra = Tierra = Countryside / Balisio Losada . Os mares de Galicia = Los mares de Galicia = The seas of Galicia / Xavier Rodríguez Baixeras. A épica da extravagancia = La épica de la extravagancia = The epic of quirkiness / Carlos Casares
B. Xeral GA 34934

Galicia: nai e señora = madre y señora = mother and lady / Basilio Losada, Xavier Rodríguez Baixeras, Carlos Casares ; fotografías, Tono Arias ; prólogo, Estro Montaña . — 2ª ed. — Vigo : Nigra Trea, 2008. — 256 p. : fot. col. ; 30 cm. — ISBN: 978-84-95364-68-5. — Contén: Terra = Tierra = Countryside / Balisio Losada . Os mares de Galicia = Los mares de Galicia = The seas of Galicia / Xavier Rodríguez Baixeras. A épica da extravagancia = La épica de la extravagancia = The epic of quirkiness / Carlos Casares.
B. Xeral GA 43026

O Intelectual galego e Deus / [entrevistas de] María Luísa Brey [a Augusto Assía, Xosé Luís Barreiro, Carlos Casares, Xosé Chao Rego, Manuel Fraga, Xoaquín García de Dios, Domingo García-Sabell, Marina Mayoral, Luz Pozo Garza, Xoán Rof Carballo, Uxío Romero, Gonzalo Torres Queiruga, Pilar Wirtz Molezún]. — Vigo : Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, 1998. — 244 p ; 21 cm. — (Xeira nova (Sociedade de estudos, publicacións e traballos)). — ISBN: 84-7337-049-X
GA 24856

Invitación á narrativa: antoloxía da narrativa actual / edición preparada por Luciano Rodríguez Gómez ; [ilustración da cuberta, Xosé Guillermo]. — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1983. — 238 p. ; 18 cm. — (Montes e fontes (Edicións Xerais de Galicia). Literatura ; 43). — ISBN: 84-7507-112-0. — Contén: Gonzalo R. Mourullo ; Xosé Luis Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Carlos Casares ; Xosé Manuel Martínez Oca ; Xavier Alcalá ; Xoan Ignacio Taibo
B. Xeral GA 2076

Juan de la Coba y Gómez, 1829-1899 : antoloxía de textos sobre o inventor do trampitán / [coordinador do volume, Marcos Valcárcel ; edición de textos, Henrique Torreiro]. — Ourense : Concellería de Cultura do Concello de Ourense, 1999. — 126 p. ; 19 cm. — (Colección Auria (Ourense. Concellería de Cultura) ; 1). — ISBN: 84-87623-42-5. — Contén: Vida, obra e milagres de Xan da Coba / edición de Xesús Alonso Montero e Carlos Casares. La Galiciana, de Xoan da Coba Gómez / edición de Anxo Gómez Sánchez e Mercedes Queixas Zas
B. Xeral GA 32314

Lembranza de Ramón Piñeiro: catro discursos : textos lidos o 25 de marzo de 1994 con motivo da inauguración do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro. — Santiago de Compostela : Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1994. — 64 p : fot ; 24 cm. — ISBN: 84-453-1151-4. — Contén: Evocación de Ramón Piñeiro / Marina Mayoral. Ramón Piñeiro e o segredo da lingua / Domingo García-Sabell. Ramón Piñeiro na memoria / Carlos Casares. Unha proposta de futuro, o Centro Ramón Piñeiro / Manuel Fraga Iribarne.; Evocación de Ramón Piñeiro; Ramón Piñeiro e o segredo da lingua; Ramón Piñeiro na memoria; Unha Proposta de futuro, o Centro Ramón Piñeiro
B. Xeral GA 14960

Otros desnudos : el arte gallego entre dos generaciones, 1920-1950 : [exposición] : 1996, octubre-Santiago, noviembre-La Coruña, diciembre-Ourense / [organizada por la] Fundación Caixa Galicia ; [textos, Edward Lucie-Smith, Ana Vasco, Carlos Casares]. — A Coruña : Fundación Caixa Galicia, 1996. — 72 p. : principalmente il ; 30 cm
B. Xeral GA 31966

Las Palabras de la tribu: escritura y habla / Clara Janés, … Miguel Anxo Murado, … Luisa Castro, Carlos Casares, … Carmen Blanco, … Antón Baamonde, … [et al.]. — Madrid : Cátedra, 1993. — 190 p. ; 20 cm. — (Colección Encuentros (Cátedra)). — ISBN: 84-376-1185-7. — Inclúe referencias bibliográficas
B. Xeral 8.09 JANE 1

Para ler a Vicente Risco / [prólogo , Manuel Fraga Iribarne]. — Vigo : Galaxia, 1997. — 211 p. ; 21 cm. — ISBN: 84-8288-133-7; 84-453-1983-3. — Contén: Vida e obra de Vicente Risco / Carlos Casares. Risco segundo Risco / Arturo Lezcano, entrevista con Antón Risco. Bibliografía / [Carlos Casares]. — Bibliografía
B. Xeral GA 21013

Portos de Galicia: desde a A Guarda a Monte Louro / [textos da primeira parte, Carlos Casares]. — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, 1998. — 200 p. : il. ; 29 cm. — ISBN: 84-453-2367-9
B. Xeral GA 31557

Ramón Otero Pedrayo (1888-1976): Día das Letras Galegas 1988 / [vida e obra de Ramón Otero Pedrayo e selección de textos por Carlos Casares Mouriño]. — Santiago de Compostela : Consellería da Presidencia e Administración Pública, 1988. — 183 p. : il. ; 21 cm. — ISBN: 84-505-7477-3. — Indice. — Día das Letras Galegas 1988
B. Xeral GA 34136

Ramón Otero Pedrayo : Vida e obra : Escolma de textos / [Introducción i escolma] Carlos Casares. — A Coruña : Real Academia Galega, 1988. — 132 p. : il. ; 25 cm. — ISBN: 84-600-5366-0. — Indice
B. Xeral 8699.09 CASA 1

Ramón Piñeiro [Vídeo]. — Santiago de Compostela : Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1996. — 1 videocasete (VHS) (27 min.) : son., col. + 1 folleto (95 p. ; 20 cm). — ISBN: 84-453-1867-5. — O autor do folleto é Carlos Casares.
B. Xeral GA 22435

Selección galega / [Rosalía de Castro, Castelao, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, Rafael Dieste, Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole, Avilés de Taramancos, Carlos Casares, Manuel María]. — Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural : Dirección Xeral para o Deporte, 2005. — 114 p. ; 21 cm. — ISBN: 84-453-4161-8
B Xeral GA 39432

Casares, Carlos, 1941-2002
Buciños / [textos de] Carlos Casares, Camilo Franco, Luis Trabazo ; [fotografías, Juan A. Gómez Vázquez, Mani Moretón, Bernardo Saco]. — Ourense : Deputación Provincial de Ourense, 1997. — 179 p : il ; 30 cm. — (Artistas ourensáns (Deputación Provincial de Ourense) ; 4). — ISBN: 84-87575-54-4
B. Xeral GA 20344

Casares, Carlos, 1941-2002
Hemingway en Galicia / Carlos Casares, Carlos G. Reigosa ; [tradución ao inglés, Antón Corriente]. — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2008. — 99 p. : il. ; 28 cm. — (Miradas alleas (Galicia. Xunta) ; 3). — Contén unha selección de cartas de Ernest Hemingway : P. 73-99. — Texto en galego e tradución ao inglés, a dúas col.
B. Xeral GA 9349

Casares, Carlos, 1941-2002
Ourense de auga e pedra / Carlos Casares [textos] ; Manuel Sendón [fotografías]. — Vigo : Ir Indo, 1990. — 253 p. : fot. cor ; 29 cm. — ISBN: 84-7680-039-8. — Textos en gallego, castellano e inglés
B. Xeral GA 6382

Museo Francisco Fernández del Riego (Vigo, Pontevedra)
Museo Francisco Fernández Del Riego: colección de arte galega / [textos, Carlos Casares Mariño, Xosé Carlos Valle Pérez, Mª Luisa Sobrino Manzanares, Mª Victoria Carballo-Calero Ramos, José Ballesta de Diego, Xosé Francisco Armesto Faginas]. — Vigo : Concello de Vigo, 1997. — 120 p. : il. ; 29 cm. — ISBN: 84-87637-53-1. — Texto en galego, castelán e inglés. — Na port.: “doazón ó pobo de Vigo”
Xeografía e Historia Arte E 3644

Tros de Ilarduya, Sofía
O’Volter, Bar Tucho : encrucijada cultural de los sesenta / [Sofía Tros de Ilarduya]. — Barcelona : Ronsel, 1998. — 247 p : il ; 24 cm. — ISBN: 84-88413-82-3. — Autor tomado de antep. e cub. — Indice. — Autobiografías de Xaime Quessada, José Luis de Dios e Acisclo Manzano e textos de Salvador García Bodaño, Xosé Luis Méndez Ferrín, Antón Risco, Carlos Casares, Arturo Lezcano, Enrique Ortiz e Antonio Quesada.
GA 24706

Advertisement