Colaboracións en libros

(Os enlaces levan ao libro onde se publicou a colaboración)

Casares, Carlos, 1941-2002
A Ernesto Che Guevara
Artigo de: 16 poemas galegos para Ernesto Che Guevara contra a súa morte (1967-1973) / edición ó coidado de Xesús Alonso Montero e Xosé M. Salgado . — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1998. — P. 51
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900476732

Casares, Carlos, 1941-2002
A Ernesto Che Guevara
Artigo de: A guerrilla antifranquista e os guerrilleiros de Galicia na voz dos poetas : poemas de Rafael Alberti… / edición, prólogo e notas de Xesús Alonso Montero ; edición ó coidado de Xosé Ramón Fandiño . — Catoira : Concello de Catoira, 2002. — P. 133. — Data do poema: 1967
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900781279

Casares, Carlos, 1941-2002
A Actividade política de Castelao no exilio / Carlos Casares Mouriño
Artigo de: O Exilio galego de 1936, política, sociedade, itinerarios / edición de Xosé Manoel Núñez Seixas e Pilar Cagiao Vila . — Sada (A Coruña) : Ediciós do Castro ; [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2007. — P. 353-357
http://iacobus.usc.es/record=b2023255*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Amemos = Amemos / [Carlos Casares]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [192]-193. — Poema en galego e tradución ó español.
http://iacobus.usc.es/record=b1116981*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
O Amigo Xesús / Carlos Casares
Artigo de: Cinguidos por unha arela común : homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero / edición coordinada por Rosario Alvarez [e] Dolores Vilavedra . — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1999. — P. 109-111 (Vol.1)
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900570881

Casares, Carlos, 1941-2002
Apuntamentos para un estudio da poética de Lamas Carvajal
Artigo de: Xornadas sobre V. Lamas Carvajal : actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Ourense os días 21 e 22 de outubro de 1999 . — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2001. — P. 177-182
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900665889

Casares, Carlos, 1941-2002
Bieito Ledo
Artigo de: Lobato, Xurxo. — Galegos na escaleira / Xurxo Lobato . — [A Coruña] : Fundación Caixa Galicia, 1995. — P. 73
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146

Casares, Carlos, 1941-2002
Carlos Casares: [cartas a Emilio González López]
Artigo de: Cartas a Emilio González López / selección e introducción de Xan Arias-Andreu Rodríguez . — Iñás-Oleiros (A Coruña) : Trifolium, 2006. — P. 55-56
http://iacobus.usc.es/record=b2016220*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Carlos Casares Mouriño: Ourense 1941-2002
Artigo de: Augas e literatura na ourensanía / 3ª Semana escolar das Letras Galegas, do 9 ao 17 de maio de 2016 ; antoloxía de Mercedes Pacheco Vázquez ; ilustracións Suso Cubeiro . — [Ourense] : Deputación de Ourense, 2016. — P. 106-110
http://iacobus.usc.es/record=b2384717*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Castelao e Tobío
Artigo de: Homenaxes a Lois Tobío : Madrid, 13 de xuño do 2001 / [Manuel Lombao…(et al.)] . — Sada : Ediciós do Castro, 2001. — P. 25-26
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900680779

Casares, Carlos, 1941-2002
Como lobos = Like wolves / Carlos Casares
Artigo de: Breogán’s lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos . — London : Francis Boutle, 2010. — P. 460-461. — Texto en galego e inglés
http://iacobus.usc.es/record=b2215285*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Curros Enríquez e o 98
Artigo de: Manuel Curros Enríquez : 90º aniversario do seu pasamento : A Coruña, 6 de marzo de 1998 / [presentación, Manuel Fraga Iribarne] . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 1998. — P. 11-12
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900498481

Casares, Carlos, 1941-2002
Darío Villanueva
Artigo de: Lobato, Xurxo. — Galegos na escaleira / Xurxo Lobato . — [A Coruña] : Fundación Caixa Galicia, 1995. — P. 146
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146

Casares, Carlos, 1941-2002
¿Demasiado pobres para a democracia? / Carlos Casares
Artigo de: O mundo desde aquí : ciclo “Temas da nosa época”, Vigo 1992 : recopilación das intervencións . — Baiona : IGADI, 1993. — P. 121-127
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900114971

Casares, Carlos, 1941-2002
A Dobre morte de Albert Camus / Carlos Casares
Artigo de: Camus, Albert (1913-1960).–Calígula / Albert Camus ; [adaptación, dramaturxia e dirección, Manuel Guede Oliva ; estudio crítico, Norma Rodríguez González ; semblanza literaria Carlos Casares] . — 1ª ed. — Santiago de Compostela : IGAEM, 2000. — P. 17-24
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900628437

Casares, Carlos, 1941-2002
Elexía a Luis Cernuda = Elegía a Luis Cernuda / [Carlos Casares]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [190]-191. — Poema en galego e tradución ó español
http://iacobus.usc.es/record=b1116981*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Eloxio da tolerancia / Carlos Casares
Artigo de: Carlos Casares / [Mª Xosé González Chamorro… et al.] . — Nigrán : Instituto de Estudios Miñoranos, 2003. — P. 9-11
http://iacobus.usc.es/record=b1886056*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Los Encuentros literarios en el Liceo
Artigo de: El Liceo de Ourense : 1850-2000 / [director-coordinador, Miguel Ángel González García] . — Ourense : Caixavigo e Ourense, 2000. — P. 171-174.
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900630747

Casares, Carlos, 1941-2002
A Epica da extravagancia = La épica de la extravagancia = The epic of quirkiness / Carlos Casares
Artigo de: Galicia : nai e señora = madre y señora = mother and lady / Basilio Losada, Xavier Rodríguez Baixeras, Carlos Casares; fotografías, Tono Arias; prólogo, Estro Montaña . — Vigo : Nigra Trea, 2002. — P. 186-301
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900752382

Casares, Carlos, 1941-2002
Esa vieja que trabaja en el campo / Carlos Casares
Artigo de: Encuentro de Escritores y Críticos de las Letras Españolas (7º).– Mito y realidad en la novela actual . — Madrid : Cátedra, 1992. — P. 51-59
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900042416

Casares, Carlos, 1941-2002
F. Fernández del Riego
Artigo de: Lobato, Xurxo. — Viguíssimos / Xurxo Lobato . — [A Coruña] : Fundación Caixa Galicia, 1998. — P. 50
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900549454

Casares, Carlos, 1941-2002
Frei Luís de Morgade, curador de Carlos II o Enfeitizado = Brother Luís de Morgade, Faith-healer to Carlos the Second the Spellbound / Carlos Casares
Artigo de: Breogán’s lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos . — London : Francis Boutle, 2010. — P. 463-468. — Texto en galego e inglés
http://iacobus.usc.es/record=b2215285*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
From “Ilustrísima”, 1980 = From “His Grace”, 1980 / Carlos Casares
Artigo de: Breogán’s lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos . — London : Francis Boutle, 2010. — P. 462-463. — Texto en galego e inglés
http://iacobus.usc.es/record=b2215285*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Galleguismos en Los Pazos de Ulloa / Carlos Casares
Artigo de: Estudios sobre “Los pazos de Ulloa” / coord. Marina Mayoral ; Ricardo Gullón… [et al.] . — Madrid : Ediciones Cátedra, 1988. — P. 129-139
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900010038

Casares, Carlos, 1941-2002
Giuseppe Tavani, amigo de Galicia / Carlos Casares
Artigo de: Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani / coordinado por Elvira Fidalgo, Pilar Lorenzo Gradín . — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia : Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1994. — P. 37-39
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900175832

Casares, Carlos, 1941-2002
Hemingway en Galicia
Artigo de: Ernest Hemingway : actas do encontro realizado na Illa de San Simón o día 7 de outubro de 1999 . — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2000. — P. 53-72
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900644032

Casares, Carlos, 1941-2002
Hemingway y el mar de Galicia
Artigo de: Cátedra “Jorge Juan”, ciclo de conferencias, Ferrol, curso 1995-1996 / director, Robustiano Fernández Ballesteros . — A Coruña : Universidade, Servicio de Publicacións, 1997. — P. 147-158
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900469770

Casares, Carlos, 1941-2002
Ilustrísima, el maquillaje de un obispo / Carlos Casares
Artigo de: El personaje novelesco / Marina Mayoral, coord. ; Milagros Ezquerro…[et al] . — Madrid : Ediciones Cátedra : Ministerio de Cultura, 1990. — P. 137-145
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900116850

Casares, Carlos, 1941-2002
Inventar o futuro
Artigo de: Galicia 2020 / J. Carlos del Álamo Jiménez… [et al.] . — Vigo : Ir Indo, 2000. — P. 11-15
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900638023

Casares, Carlos, 1941-2002
El Juego, el laberinto / Carlos Casares
Artigo de: Literatura en el laberinto / José Luis Alonso de Satos … [et al.] . — Madrid : Cátedra, 1995. — P. 37-41
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900206857

Casares, Carlos, 1941-2002
A literatura galega moderna
Artigo de: Evolución cultural de Galicia : Ciclo de conferencias pronunciadas en el auditorio de Caixa de Aforros de Vigo en el año 1987 / por Ramón Piñeiro López…et al. . — Vigo : Caja de Ahorros de Vigo, 1980
http://iacobus.usc.es/record=b1106952*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Literatura y estilo / Carlos Casares
Artigo de: Las Palabras de la tribu : escritura y habla / Clara Janés, … Miguel Anxo Murado, … Luisa Castro, Carlos Casares, … Carmen Blanco, … Antón Baamonde, … [et al.] . — Madrid : Cátedra, 1993. — P. 131-133
http://iacobus.usc.es/record=b1390161*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Luces e sombras da narrativa cunqueriana : mesa redonda / Carlos Casares
Artigo de: Congreso Alvaro Cunqueiro / [organización, Dirección Xeral de Cultura] . — [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Cultura, 1993. — P. 230-243
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900080298

Casares, Carlos, 1941-2002
Luís de Morgade, curador de don Carlos II o enfeitizado
Artigo de: Antoloxía da literatura fantástica en lingua galega / introducción e selección Antón Risco . — Vigo : Galaxia, 1998. — P. [293]-297
http://iacobus.usc.es/record=b1968294*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Manuel Prego o la pasión vital
Artigo de: Prego / [coordinador editorial, José Platero Paz] . — Orense : Diputación Provincial, 1985. — P. 15-21
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900094907

Casares, Carlos, 1941-2002
Manuel Rodríguez
Artigo de: Lobato, Xurxo. — Galegos na escaleira / Xurxo Lobato . — [A Coruña] : Fundación Caixa Galicia, 1995. — P. 123
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146

Casares, Carlos, 1941-2002
A Miña lembranza persoal de Manuel Luís Acuña / Carlos Casares Mouriño
Artigo de: Congreso Manuel Luís Acuña (1º. 2000. A Pobra de Trives).–Actas do I Congreso Manuel Luís Acuña : [A Pobra de Trives, 12-14 de outubro de 2000) / edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte . — [Santiago de Compostela] : Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, 2001. — P. 83-91
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900781012

Casares, Carlos, 1941-2002
As Miñas conversas con Fole
Artigo de: Congreso Anxel Fole (1997. Lugo). — Anxel Fole : actas do Congreso [celebrado en] Lugo, 22-24 de maio de 1997 . — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 1997. — P. 233-240
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900448193

Casares, Carlos, 1941-2002
O Meu mestre
Artigo de: Manuel Luís Acuña / edición literaria Ramón Nicolás Rodríguez ; edición plástica Antón Pulido . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2000. — P. 69-71
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900631185

Casares, Carlos, 1941-2002
Os meus recordos dun premio / por Carlos Casares
Artigo de: Cuarenta y cinco años de Premios Fernández Latorre / [director, Ernesto Sánchez Pombo] . — A Coruña : Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, 2003. — P. [329]-332. — Premios Fernández Latorre
http://iacobus.usc.es/record=b2231244*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Un Narrador nato
Artigo de: Professor Basilio Losada : ensinar a pensar con liberdade e risco / [Isabel de Riquer, Elena Losada i Helena González, editores] . — Barcelona : Publicacións de la Universitat de Barcelona, 2000. — P. 106-108
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900645764

Casares, Carlos, 1941-2002
Non = No / [Carlos Casares]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [188]-189. — Poema en galego e tradución ó español
http://iacobus.usc.es/record=b1116981*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
A Obra literaria de Manuel Curros Enríquez
Artigo de: Historia da literatura galega / [dirección, Alberte Ansede Estraviz, Cesáreo Sánchez Iglesias ; colaboradores, Xosé Mª Alvarez Cáccamo…(et al.)] . — [Vigo?] : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. — P. 385-416 (v.2)
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900419694

Casares, Carlos, 1941-2002
O Pergamiño Vindel
Artigo de: Ondas do mar de amigo / [edición de Tonina Gay Parga] . — Lugo : Citania, 1998. — P. 101-102
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900522696

Casares, Carlos, 1941-2002
O Pergamiño Vindel
Artigo de: 17 Maio 1998, Día das Letras Galegas / [mostra organizada polo Grupo Filatélico da Sociedade Liceo] . — [Noia : Grupo Filatélico da Sociedade Liceo, 1998?]. — P. 19
http://iacobus.usc.es/record=b1909863*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
As Persoas e a cidade
Artigo de: Abrir Vigo ó mar : recuperación urbana de beiramar central / [coordinación, Blanca Gefaell ; textos, Alfonso Alvárez Cáccamo… (et al.)] . — Vigo : Consorcio da Zona Franca, 1996. — P. 31-32
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900417575

Casares, Carlos, 1941-2002
Poema de emerxencia para Antonio Machado
Artigo de: 23 poetas galegos cantan a don Antonio Machado / edición e prólogo de Xesús Alonso Montero . — [Galicia] : Litoral das rías, 2004. — P. 35
http://iacobus.usc.es/record=b1905969*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
A Poética do absurdo, (sobre un conto de Bryce Echenique)
Artigo de: El cuento hispanoamericano del siglo XX : teoría y práctica / Eva Valcárcel . — A Coruña : Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, 1997. — P. 99-108
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900476135

Casares, Carlos, 1941-2002
O Premio “Marina”
Artigo de: Premios Marina : 1958-1969 / [coordinación e dirección editorial, José Platero Paz] . — Ed. facs. da colección editada por José Trebolle Díaz ed. . — Ourense : Deputación Provincial de Ourense, 2001. — P. 5-8. — Premio de Poesía “Marina” (Ourense)
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900684648

Casares, Carlos, 1941-2002
Un Pulpo xigante
Artigo de: Novos exercicios de estilo / Xosé María Dobarro Paz e Luciano Rodríguez (eds.) ; Xosé Luís Méndez Ferrín… [et al.] . — A Coruña : Universidade da Coruña ; [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Conselleia de Educación e Ordenación Universitaria, 2000. — P. 89-98
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900647360

Casares, Carlos, 1941-2002
Qué viejo estás y qué gordo
Artigo de: Cuentos de fútbol / selección y prólogo de Jorge Valdano . — Madrid : Santillana, 1995. — P. 101-115
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900322582

Casares, Carlos, 1941-2002
A Radio, un soño
Artigo de: Narradio : 56 historias no ar / [prólogo, Luís Pérez ; introducción Ana Romaní, Paulino Novo] . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2003. — P. 57-59
http://iacobus.usc.es/record=b1875510*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Recordo de Manolo Estremera, fiscal de paz / Carlos Casares
Artigo de: Contos da xustiza / [H. Monteagudo… [et al.] . — Vigo : Ir Indo, 1991. — P. 61-65
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900027212

Casares, Carlos, 1941-2002
Recordo de Manolo Estremera, fiscal de paz / Carlos Casares
Artigo de: Contos da xustiza / [H. Monteagudo… [et al.] . — Vigo : Ir Indo, 1991. — P. 61-65
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900027212;

Casares, Carlos, 1941-2002
Recordo de Manuel
Artigo de: Manuel María : [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos ; [coordinador, Alfonso Blanco Torrado] . — Lugo : Ophiusa, 2001. — P. 633
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900680095

Casares, Carlos, 1941-2002
Un Recordo de Ramón para Xaime
Artigo de: Homenaxe a Xaime Isla Couto . — Ed. non venal ed. — Vigo : Galaxia, 1996. — P. 74-77
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900390670

Casares, Carlos, 1941-2002
Reflexións sobre a lingua galega, o seu pasado e o seu futuro / Carlos Casares Mouriño
Artigo de: Fundación Galicia Empresa (Vigo). Fundación Galicia Empresa, unha filosofía / [coordinación, Paulino Novo] . — [Vigo] : Fundación Galicia Empresa, 2001. — P. 17-38
http://iacobus.usc.es/record=b2198972*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Seis retratos
Artigo de: La Universidad de Santiago . — Santiago de Compostela : Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1981. — P. 183-188
http://iacobus.usc.es/record=b1117590*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Sobre cafés e tertulias en Pontevedra
Artigo de: O antigo Café Moderno de Pontevedra / fotografía Xurxo Lobato ; textos Carlos Casares…[et al.] . — [Pontevedra] : Fundación Caixagalicia, 2001. — P. 205-218
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900747749

Casares, Carlos, 1941-2002
Sobre cafés e tertulias en Pontevedra / C. Casares
Artigo de: Pontevedra literaria / [edición,] Ana Acuña Trabazo, Carme Blanco Ramos, Eloi Gestido de la Torre, Xosé Abilleira Sanmartín . — Pontevedra : Concello, Concellaría de Cultura ; [A Coruña] : Fundación Caixagalicia, 2007. — P. 326
http://iacobus.usc.es/record=b2102688*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Subsidios para unha revisión de aspectos controvertidos da vida, obra e ideoloxía de Curros Enríquez / Carlos Casares
Artigo de: Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo (1º. 2001. Celanova, Ourense). Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu tempo” : (Celanova, 13-15 de setembro do 2001) / edición a cargo de, Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo, Begoña Tajes Marcote . — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2004. — P. 135-147 (Vol. 1)
http://iacobus.usc.es/record=b1919956*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
O Suicidio de Jonas Björklund
Artigo de: Unha liña no ceo : 58 narradores galegos 1979-1996 / [coordinación da edición, Xosé Cid Cabido] . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1996. — P. 129-132
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900314480

Casares, Carlos, 1941-2002
Sustancia e cambio na pintura de Diego de Giráldez / Carlos Casares
Artigo de: Diego de Giráldez : a realidade e o seu espello = La realidad y su espejo . — [Vigo] : Nigra, 2001. — P. 12-14
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900663249

Casares, Carlos, 1941-2002
Testimonio personal / Carlos Casares
Artigo de: El Territorio de las letras / Enriqueta Antolín… [et.al.] . — Madrid : Cátedra, 1994. — P. 27-34
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900131271

Casares, Carlos, 1941-2002
Tomás Pérez Vidal
Artigo de: Lobato, Xurxo. — Galegos na escaleira / Xurxo Lobato . — [A Coruña] : Fundación Caixa Galicia, 1995. — P. 105
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146

Casares, Carlos, 1941-2002
Une ville qui est comme un roman / Carlos Casares
Artigo de: Là-bas dans la Nord-Ouest _ : une cartographie littéraire du Chemin de Saint-Jacques / Javier Gómez-Montero, Melissa Lecointre, Béatrice Rodriguez (coord.). — Paris : ADEHL, 2012. — P. 193-205
http://iacobus.usc.es/record=b2302261*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Unha cidade é como unha novela / Carlos Casares
Artigo de: Alá no noroeste__ : unha cartografía do Camiño en León / Álvaro Cunqueiro …, José María Merino …, Suso de Toro, A. Franco Taboada, Manuel Rivas, Carlos Casares; coordinado por Javier Gómez-Montero e Luciano Rodríguez ; traducido por Xohán Xabier Baldomír … [et al.] . — León : Lobo Sapiens, 2010. — P. 325-339
http://iacobus.usc.es/record=b2204339*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Unha Historia, unha lembranza
Artigo de: Homenaxe a Ramón Lorenzo / edición de Dieter Kremer . — Vigo : Galaxia, 1998. — P. 15-17
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900494488

Casares, Carlos, 1941-2002
[Unha vez era un can que se chamaba Rin … ] = [B’aiat una bia una cane chi si mutiat Rubinu …] / Carlos Casares ; tradución, Diegu Corraine
Artigo de: Urbi et orbi : dende o galego para o mundo / [editores], Salvador Castro Otero, Henrique Harguindey Banet, Xosé Martínez García, Ramón Rocamonde Gómez . — [Pontevedra?] : Idea Gráfica Profesional, 2011. — P. 48-49
http://iacobus.usc.es/record=b2320384*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
Vento ferido / Carlos Casares
Artigo de: A nova narrativa : antoloxía / edición de, Xabier Camba Sanmartín . — Vigo : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1997. — P. 111-130
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900452579

Casares, Carlos, 1941-2002
Xentes
Artigo de: Sensacións : [homenaxe a Angel Llanos] / [limiar, Lalo Vázquez Xil ; traducción ó inglés, Rosaura Valverde Pérez] . — Vigo : Concello, 1996. — P. 106-111
http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900318244

Casares, Carlos, 1941-2002
O xogo da guerra = The war game / Carlos Casares ; escolma Víctor F. Freixanes ; translation Rosa Rutherford
Artigo de: Anthology of Galician literature (1196-1981) = Antoloxía da literatura galega / edited by = edición de Jonathan Dunne . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia ; Vigo : Xerais : Galaxia, 2010. — P. 236-241
http://iacobus.usc.es/record=b2196370*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
O xudeo xacobe / C. Casares
Artigo de: Pontevedra literaria / [edición,] Ana Acuña Trabazo, Carme Blanco Ramos, Eloi Gestido de la Torre, Xosé Abilleira Sanmartín . — Pontevedra : Concello, Concellaría de Cultura ; [A Coruña] : Fundación Caixagalicia, 2008. — P. 180-181
http://iacobus.usc.es/record=b2102688*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
O xudeo Xacobe / Carlos Casares
Artigo de: Antoloxía do conto galego do século XX / introdución e selección Luís Alonso Girgado . — Vigo : Galaxia, 2007 ; 1990. — P. [173]-178 ; [125]-132
http://iacobus.usc.es/record=b2245525*gag;

Casares, Carlos, 1941-2002
O xudeu Xacobe
Artigo de: Antoloxía da literatura fantástica en lingua galega / introducción e selección Antón Risco . — Vigo : Galaxia, 1998. — P. [299]-304
http://iacobus.usc.es/record=b1968294*gag

Casares, Carlos, 1941-2002
O xudeu Xacobe
Artigo de: Antoloxía de narrativa galega 1 . — [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2007. — P. 43-46
http://iacobus.usc.es/record=b2120643*gag

Piñeiro, Ramón, 1915-1990
Siñificado metafísico da saudade : a súa posibilidade = The metaphysical meaning of saudade : its possible existence / Ramón Piñeiro ; escolma Carlos Casares ; translation Derek Flitter
Artigo de: Anthology of Galician literature (1196-1981) = Antoloxía da literatura galega / edited by = edición de Jonathan Dunne . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia ; Vigo : Xerais : Galaxia, 2010. — P. 258-265
http://iacobus.usc.es/record=b2196370*gag

Advertisement